Skip to content

ZA/PRZECIW — wystawa pokonkursowa prezentowana w Letniej Galerii Fabryki Norblina.

Wystawa prezentuje 50 finałowych prac konkursu FOR/AGAINST które zostały wybrane do tego pokazu przez międzynarodowe jury spośród 1300 zgłoszonych prac.

Pokaz stanowi różnorodne spojrzenie na bieżące problemy i zagadnienia. ZA/PRZECIW to stwierdzenia sprzeczne, które w pewien sposób ilustrują dwubiegunowość świata, jego podział, ale też zróżnicowanie i wolność wyboru. Wraz z powszechnym dostępem do informacji, licznych źródeł i narzędzi komunikacji, każdy i wszędzie może wypowiedzieć się na temat dowolnego zagadnienia, zjawiska czy problemu. Każdy może zaznaczyć swoją obecność w lokalnej — globalnej społeczności angażując się, choćby opinią, w dowolne zjawisko — wyrażając swoją aprobatę lub sprzeciw. Wystawa to analiza bieżącej dyskusji społecznej i porównanie różnych perspektyw na temat aktualnych zjawisk zaprezentowanych w formie wypowiedzi artystycznej — plakatu.

Kuratorzy projektu: Agnieszka Ziemiszewska, Adam Klasa, Natalia Dydo