Skip to content

Rzeźba „Maszyna czasu” Zbigniewa Maleszewskiego w przestrzeni Fabryki Norblina

Odlew z brązu jest pierwszą i jedyną (na chwilę obecną) kopią rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego „Maszyna Czasu”. Granitowy oryginał dzieła znajduje się w galerii plenerowej przy siedzibie Fundacji na Rzecz Rzeźby Polskiej jego imienia, przy ul. Bugaj 15/17 w Warszawie, która zajmuje się spuścizną po zmarłym w 2017 roku artyście. Rzeźba, wykonana w latach 80. XX wieku, odzwierciedla filozoficzne podejście Maleszewskiego do przemijania. Jej siła oddziaływania polega na prostej syntetycznej formie wyrażonej w materii rzeźbiarskiej. Dzieło można podziwiać w wejściu do budynku Plater w Fabryce Norblina od strony północno-wschodniej (skrzyżowanie ulic Żelaznej i Łuckiej).

FN-Rzeźba_Maszyna-Czasu_1

Rzeźba „Maszyna czasu” Zbigniewa Maleszewskiego w przestrzeni Fabryki Norblina

Odlew z brązu jest pierwszą i jedyną (na chwilę obecną) kopią rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego „Maszyna Czasu”. Granitowy oryginał dzieła znajduje się w galerii plenerowej przy siedzibie Fundacji na Rzecz Rzeźby Polskiej jego imienia, przy ul. Bugaj 15/17 w Warszawie, która zajmuje się spuścizną po zmarłym w 2017 roku artyście. Rzeźba, wykonana w latach 80. XX wieku, odzwierciedla filozoficzne podejście Maleszewskiego do przemijania. Jej siła oddziaływania polega na prostej syntetycznej formie wyrażonej w materii rzeźbiarskiej. Dzieło można podziwiać w wejściu do budynku Plater w Fabryce Norblina od strony północno-wschodniej (skrzyżowanie ulic Żelaznej i Łuckiej).

FN-Rzeźba_Maszyna-Czasu_2

Zbigniew Maleszewski

Zbigniew Maleszewski był wybitnym polskim artystą, architektem i rzeźbiarzem, inspiratorem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ale także żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Wileńskiego i działaczem Solidarności. W latach 80. XX wieku, w piwnicach swojej pracowni przy ul. Bugaj w Warszawie, współtworzył tajną drukarnię, która realizowała takie wydawnictwa jak „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Pomost”, a także albumy z wizyt Papieża Jana Pawła II w Polsce, opracowania analityczne dotyczące problemów komunizmu, tłumaczenia zagranicznych autorów będących na listach cenzury, plakaty, znaczki pocztowe, kalendarze związane z działalnością podziemnej Solidarności, materiały związane ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, albumy poezji Stanu Wojennego, śpiewniki patriotyczne i publikacje literackie. Artysta odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Gloria Artis – za wybitne osiągnięcia na polu sztuki polskiej.

FN-Rzeźba_Maszyna-Czasu_2

Zbigniew Maleszewski

Zbigniew Maleszewski był wybitnym polskim artystą, architektem i rzeźbiarzem, inspiratorem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ale także żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Wileńskiego i działaczem Solidarności. W latach 80. XX wieku, w piwnicach swojej pracowni przy ul. Bugaj w Warszawie, współtworzył tajną drukarnię, która realizowała takie wydawnictwa jak „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Pomost”, a także albumy z wizyt Papieża Jana Pawła II w Polsce, opracowania analityczne dotyczące problemów komunizmu, tłumaczenia zagranicznych autorów będących na listach cenzury, plakaty, znaczki pocztowe, kalendarze związane z działalnością podziemnej Solidarności, materiały związane ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, albumy poezji Stanu Wojennego, śpiewniki patriotyczne i publikacje literackie. Artysta odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Gloria Artis – za wybitne osiągnięcia na polu sztuki polskiej.

Współpraca z Fundacją na Rzecz Rzeźby Polskiej

Dziś, w miejscu, w którym żył i tworzył Zbigniew Maleszewski, siedzibę ma Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej jego imienia, założona przez artystów, działaczy kultury, a także samego Maleszewskiego. Zadaniem Fundacji jest ochrona, dokumentacja i upublicznienie dorobku kolekcjonerskiego i artystycznego artysty przez prowadzenie Pracowni Otwartej i Galerii Plenerowej oraz Drukarni Solidarnościowej, a także działania edukacyjne, popularyzatorskie oraz promocja sztuki polskiej zwłaszcza w dziedzinie rzeźby. Co ciekawe, lokal, w którym znajdowała się tajna drukarnia jest w stanie z czasów działalności drukarskiej. Zachowany został tajny charakter i wyposażenie pomieszczenia. 

Projekt powstał przy współpracy Fundacji Fabryki Norblina i Fundacji na Rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego, a dofinansowany został ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FN-Rzeźba_Maszyna-Czasu_1
FN-Rzeźba_Maszyna-Czasu_1

Współpraca z Fundacją na Rzecz Rzeźby Polskiej

Dziś, w miejscu, w którym żył i tworzył Zbigniew Maleszewski, siedzibę ma Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej jego imienia, założona przez artystów, działaczy kultury, a także samego Maleszewskiego. Zadaniem Fundacji jest ochrona, dokumentacja i upublicznienie dorobku kolekcjonerskiego i artystycznego artysty przez prowadzenie Pracowni Otwartej i Galerii Plenerowej oraz Drukarni Solidarnościowej, a także działania edukacyjne, popularyzatorskie oraz promocja sztuki polskiej zwłaszcza w dziedzinie rzeźby. Co ciekawe, lokal, w którym znajdowała się tajna drukarnia jest w stanie z czasów działalności drukarskiej. Zachowany został tajny charakter i wyposażenie pomieszczenia.  

Projekt powstał przy współpracy Fundacji Fabryki Norblina i Fundacji na Rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego, a dofinansowany został ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.