Logo_Fundacja-Fabryki-Norblina

Bohema 2020

Najważniejszą rolą sztuki jest uwrażliwianie odbiorców a także otwieranie oczu tam gdzie inne środki wyrazu je przysłaniają. Dlatego też Fundacja Fabryki Norblina odwołując się do działania paryskiej bohemy artystycznej, gdzie artyści poprzez syntezę sztuki oraz ciągłe przenikanie jej gatunków i nowych inspiracji, postanowiła stworzyć współczesną Bohemę artystyczną.

Dlaczego powstała bohema 2020?

Fundacja Fabryki Norblina, mając takową możliwość, postanowiła więc wesprzeć działanie artystów tworząc to czego najbardziej brakuje w obecnym czasie – niezależnego organizmu zrzeszającego Silnych autorytetów będących inteligentnymi artystami, świadomych wydarzeń oraz sytuacji odbywających się w Polsce a także na świecie. Tylko prawdziwe autorytety, wybitni artyści pozbawieni potrzeby dowartościowania na każdym kroku, a także „sprzedaży” swego wizerunku mogą prawdziwie zmienić dzisiejszą sytuację. Żadne inne środowisko nie ma na nią tak ogromnego wpływu. Niemniej, to najważniejsza i najtrudniejsza rola Fundacji aby wyłonić tych najwybitniejszych i posługujących się swoją mądrością płynnie. Fundacja ma dać Bohemie 2020 głos wtedy gdy inni go zabierają artystom. Ma być wsparciem, kotwicą w trudnych i wątpliwych sytuacjach, siłą w kreowaniu i przekazywaniu sztuki w naszym kraju.

Bohema 2020 to zrzeszenie wybitnych artystów, umożliwiające realną zmianę – opinio twórczość i siłę przekazu. Tak w Paryżu niegdyś zrodził się impresjonizm, zatem i my dajmy możliwość realnego kreowania środowiska artystycznego w dzisiejszej Polsce stając na straży „otwartych niczym niezakneblowanych ust” Bohemy. Fundacja Fabryki Norblina stoi na straży tego aby głos Bohemy 2020 był słyszalny i docierał do coraz szerszego grona odbiorców w oparciu o stabilny niezależny organizm dający swobodę artystyczną i niejako płaszcz ochronny przez zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi.

Bohema 2020 ma swoją rolę.

Rolą Bohemy 2020 jest realne kreowanie przestrzeni artystycznej, produkowanie ciekawych i wartościowych wydarzeń artystycznych, edukowanie odbiorców kultury, tworzenie cyklicznych wydarzeń artystycznych (festiwali, ekspozycji), wspieranie najzdolniejszych młodych artystów poprzez program Mentor-Podopieczny, filantropia i nauka filantrioii. A wszystko to może być realizowane z największą swobodą dzięki Fabryce Norblina, która udostępnia Fundacji Fabryki Norblina oraz Bohemie 2020 swoje przestrzenie do użytku artystycznego. Sama Bohema zaś zajmować będzie szczególne miejsce w Fabryce Norblina, mając także do dyspozycji swoje własne radio, nośniki oraz przestrzenie artystyczne. Dzięki wymienionym źródłom Bohema zyskuje aktywne miejsca kreacji i rozprzestrzeniania swych działań.